VSIA "Meliorprojekts" iepirkumi

Publicēšanas datums: 02.10.2019.
Identifikācijas Nr.   MP 2019/9
E-pasts: meliorproj@meliorprojekts.lv
Iepirkuma nosaukums: Darba krēslu iegāde - 25 gab.
Izvēles kritēiji: Ergonomiski labākie un finansiāli izdevīgākie.
Jāiesniedz pasūtītājam krēslu paraugus izvērtēšanai.
Iesniegšanas termiņš līdz 14.10.2019.
Paredzamā līgumcena EUR bez PVN 5500,00

Top.LV copyright@2006. VSIA "MELIORPROJEKTS"
Created by "ALGS GROUP"