Valdes priekšsēdētājs - Zigurds Zēns, tālr. 67551620; fakss 67551660

e-pasts:  meliorproj@meliorprojekts.lv

Personāla grupas vadītāja - Gaļina Kešane, tālr. 67552287

Vecākā grāmatvede Ārija Krūmiņa - tālr. 67553635

Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju projektēšanas 1.grupa (meliorācijas sistēmu, aizsargdambju, ūdenstilpju, krastu nostiprinājumu un laivu piestātņu projektēšana). Grupas vadītājs - Māris Ostelis, tālr. 67552703   

Meliorācijas un mērniecības 2.grupa (meliorācijas sitēmu, aizsargdambju, ūdenstilpju, krastu nostiprinājumu un laivu piestātņu projektēšana).   Grupas vadītājs - Agris Teivens, tālr. 67554680

Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju projektēšanas un mērniecības 3.grupa (meliorācijas sistēmu, aizsargdambju, ūdenstilpju projektēšana, būvlaukumu un zemes platību topogrāfiskā uzmērīšana, zemes īpašumu kadastrālā uzmērīšana). Grupas vadītājs - Guntars Velbergs, tālr. 67552903   

Kadastrālā uzmērīšana:   inženiere - Dace Strazda,  tālr. 67552903


HIdrotehnisko būvju grupa (sūkņu staciju, ūdens uzstādināšanas un novadbūvju, ūdenstilpju, krastu nostiprinājumu, HES un citu hidrotehnisko būvju projektēšana).  Grupas vadītājs - Jānis Puriņš,  tālr. 67551731

Tehniskais arhīvs (izstrādāto meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvprojektu orģināldokumentācija). Tehniskā arhīvs  tālr.  67552703, 67551723

Dokumentācijas noformēšanas grupa (dokumentācijas pavairošana, iesiešana u. tml. pakalpojumi).  Grupas vadītāja - Sarma Skrastiņa, tālr. 67551724

Top.LV copyright@2006. VSIA "MELIORPROJEKTS"
Created by "ALGS GROUP"