Uzņēmums Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MELIORPROJEKTS" dibināts 1956.gada 1.februārī kā Latvijas Valsts meliorācijas projektēšanas institūts, kura nosaukumu 1983.gadā papildināja saīsinājums "MELIORPROJEKTS", bet 1991.gadā tas reģistrēts Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā kā Projektēšanas un informācijas valsts uzņēmums "MELIORPROJEKTS". Saskaņā ar Ministra kabineta rīkojumu uzņēmums reorganizēts par Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību un 2004.gada 2.decembrī reģistrēts komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru 50003017621

Uzņēmumā strādā sertificēti darbinieki ar tiesībām veikt : 

- meliorācijas sistēmu projektēšanu;

- upju hidrotehnisko būvju projektēšanu;

- ģeodēziskos darbus;

- zemes ierīcības darbus;

- zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus;

- topogrāfiskos darbus. 

Laikā no 1959.gada līdz 2005.gada oktobrim uzņēmums atradās Rīgā, 11.novembra (agrāk Komjaunatnes) krastmalā 31, pašlaik - Struktoru ielā 14, Rīgā, LV-1039


Top.LV copyright@2006. VSIA "MELIORPROJEKTS"
Created by "ALGS GROUP"